Bvell » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Middeleeuwse schilderkunst; achtergronden

Kijken naar een middeleeuws schilderij behoeft voor ons enige oefening. Wij staan ver van de middeleeuwse wereld af. Het wereldbeeld van de middeleeuwer en zijn houding ten aanzien van de godsdienst z…
Sint-Elmusvuur (sint-elmsvuur)

Sint-Elmusvuur (sint-elmsvuur)

Een heel bijzonder natuurverschijnsel is het Sint-Elmusvuur. Ook al omdat het een niet alledaags verschijnsel is. Het Sint-Elmusvuur laat zich alleen zien tijdens bijzondere weertypen. Het doet zich v…
Vele-velen? Dat-wat?

Vele-velen? Dat-wat?

Voor velen is het een grote vraag wanneer we "dat" of "wat" als betrekkelijk voornaamwoord moeten gebruiken. Ook het gebruik van de onbepaalde telwoorden: vele, weinige, enkele, meerdere, sommige, etc…
Joodse wijsheid uit de Talmoed

Joodse wijsheid uit de Talmoed

In de erfenis der eeuwen ligt veel wijsheid opgetast. Ook hier geldt: dwaas is hij die zijn eigen geschiedenis versmaadt. In dit artikel vindt u zestig bijeen gesprokkelde spreuken uit de Talmoedische…
Spreekwoorden ontleend aan de Bijbel

Spreekwoorden ontleend aan de Bijbel

In de Nederlandse taal kennen wij veel spreekwoorden en zegswijzen of vaststaande uitdrukkingen. Veel van die spreekwoorden zijn ontstaan vanuit het volk. Ze hebben relatie met de dingen waar men elke…
De telwoorden in het Nederlands

De telwoorden in het Nederlands

Telwoorden kunnen een precies getal aangeven, een nummer of een volgorde in een reeks. We onderscheiden bepaalde en onbepaalde hoofdtelwoorden; bepaalde en onbepaalde rangtelwoorden. In dit artikel wo…

Egyptische kunst 8: De rotsgraven

De rotsgraven komen in tijd na de piramiden en de mastaba's. Ze dateren uit de latere dynastieën, vooral uit het Middenrijk. Ze hebben hun naam te danken aan het feit dat ze in de rotsen zijn uitgehou…

Egyptische kunst 12: Tegenstelling tot de Griekse kunst

Het verschil tussen Egyptische en Griekse kunst heeft als basis het verschil in denken over de betekenis van kunst. Welk doel wordt er met kunst gediend? Is het bedoeld voor de eeuwigheid, om degene d…

De Karolingische tijd; Middeleeuwse schilderkunst

In de tijd van Karel de Grote (768-814) kunnen wij nog niet spreken van schilderkunst op de manier waarop we dat gewend zijn: afbeeldingen op paneel of doek. In deze tijd hebben we voornamelijk te mak…

De Romaanse kunst; Middeleeuwse schilderkunst

De Romaanse kunst wordt ruwweg gedateerd van de tiende tot de dertiende eeuw, althans voor wat betreft haar bloeitijd. Het tijdperk waarin van Romaanse kunst wordt gesproken kunnen we stellen tijdens…