Bvell » Populaire artikelen
Bvell: Informatie van A tot Z

Populaire artikelen van Bvell

Voorzetsels in het Nederlands

Voorzetsels in het Nederlands

Voorzetsels zijn over het algemeen korte woorden die een plaats of een tijd aangeven. Ze vormen nooit zelfstandig een zinsdeel, maar alleen samen met een zelfstandig woord of een woordengroep. Educatie en School / Taal, 26-01-2011

Middeleeuwse schilderkunst; achtergronden

Kijken naar een middeleeuws schilderij behoeft voor ons enige oefening. Wij staan ver van de middeleeuwse wereld af. Het wereldbeeld van de middeleeuwer en zijn houding ten aanzien van de godsdienst z… Kunst en Cultuur / Kunst, Middeleeuwse schilderkunst, 16-06-2008

De ridderromans; middeleeuwse literatuur

In de literatuur van de middeleeuwen is het begrip 'ridderroman' een belangrijk verschijnsel. Bij de ridderromans onderscheiden we vier groepen, die hieronder kort besproken zullen worden, te weten: d… Kunst en Cultuur / Taal, 05-01-2010
Vele-velen? Dat-wat?

Vele-velen? Dat-wat?

Voor velen is het een grote vraag wanneer we "dat" of "wat" als betrekkelijk voornaamwoord moeten gebruiken. Ook het gebruik van de onbepaalde telwoorden: vele, weinige, enkele, meerdere, sommige, etc… Educatie en School / Taal, 26-11-2009
Agde en omgeving; vakantie in Frankrijk

Agde en omgeving; vakantie in Frankrijk

Wie naar Agde reist, gelegen tussen Beziers en Montpellier, doet dat voor het strand. Omdat Agde altijd nog zo'n vier kilometer van het strand verwijderd is, moet het dus een ietsje verder, naar le Ca… Reizen en Recreatie / Buitenland, Zuid-Frankrijk, 25-06-2008
Joodse wijsheid uit de Talmoed

Joodse wijsheid uit de Talmoed

In de erfenis der eeuwen ligt veel wijsheid opgetast. Ook hier geldt: dwaas is hij die zijn eigen geschiedenis versmaadt. In dit artikel vindt u zestig bijeen gesprokkelde spreuken uit de Talmoedische… Mens en Samenleving / Levensvisie, 28-12-2009

Kerkgeschiedenis: de Gnostiek en de dwaling van Marcion

Vanaf het ontstaan van de christelijke kerk ontstonden de dwalingen van binnenuit. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de Gnostiek, een stroming die zijn wortels waarschijnlijk al heeft vóór het on… Mens en Samenleving / Religie, 12-11-2008

Egyptische kunst 11: Karakteristieke eigenschappen

De Egyptische kunstenaar werkte voor het hiernamaals. Al zijn werk werd gedragen door de doodsgedachte. Hij streefde niet naar natuurgetrouwe weergave, maar naar volledigheid. Het dubbel kon dan tevre… Kunst en Cultuur / Geschiedenis, Egyptische kunst, 15-02-2008

Egyptische kunst 12: Tegenstelling tot de Griekse kunst

Het verschil tussen Egyptische en Griekse kunst heeft als basis het verschil in denken over de betekenis van kunst. Welk doel wordt er met kunst gediend? Is het bedoeld voor de eeuwigheid, om degene d… Kunst en Cultuur / Geschiedenis, Egyptische kunst, 15-02-2008

Bekende bijbelse namen

Veel voornamen die mensen dragen, komen uit de Bijbel. Vaak zijn de betekenissen van deze namen niet bekend, vandaar dat we enkele bijbelse namen de revue laten passeren. Bij elke naam volgt een korte… Mens en Samenleving / Religie, 02-04-2008
Schrijf mee!