Bvell » Kunst en Cultuur
Bvell: Informatie van A tot Z
Artikelen 1 - 10 van 32 in de rubriek Kunst en Cultuur

Kunst en Cultuur

Albrecht Dürer; Middeleeuwse schilderkunst

Albrecht Dürer was een veelzijdig kunstenaar. Om hem tot de middeleeuwen te rekenen gaat te ver. Zijn kunst vertoont geen trekken van de schilderkunst uit de romaanse en gotische periode. Hij is een e… Biografie, Middeleeuwse schilderkunst, 28-10-2008

Anne de Vries (1904-1964)

Anne de Vries, de schrijver van onder andere "Bartje" en "Hilde", was een van de weinigen in het Nederlandse taalgebied die van zijn auteurschap kon leven. Van zijn boeken zijn er honderdduizenden ver… Biografie, 28-01-2009
Beatrix, markante jaartallen

Beatrix, markante jaartallen

Koningin Beatrix werd geboren op 31 januari 1938. In 1980 werd zij koningin. Dat zijn enkele bekende jaartallen. Natuurlijk zijn er meer mijlpalen in haar leven aan te wijzen. In dit artikel geven wij… Koningshuis, 05-02-2008

De Karolingische tijd; Middeleeuwse schilderkunst

In de tijd van Karel de Grote (768-814) kunnen wij nog niet spreken van schilderkunst op de manier waarop we dat gewend zijn: afbeeldingen op paneel of doek. In deze tijd hebben we voornamelijk te mak… Kunst, Middeleeuwse schilderkunst, 20-06-2008
De kat in de Nederlandse taal

De kat in de Nederlandse taal

De kat heeft niet alleen veel invloed in huis, ook in onze taal heeft hij zijn sporen getrokken. Veel spreekwoorden en zegswijzen hebben betrekking op de kat. Ook in de literatuur is hij prominent aan… Taal, 17-11-2009

De ridderromans; middeleeuwse literatuur

In de literatuur van de middeleeuwen is het begrip 'ridderroman' een belangrijk verschijnsel. Bij de ridderromans onderscheiden we vier groepen, die hieronder kort besproken zullen worden, te weten: d… Taal, 05-01-2010

De Romaanse kunst; Middeleeuwse schilderkunst

De Romaanse kunst wordt ruwweg gedateerd van de tiende tot de dertiende eeuw, althans voor wat betreft haar bloeitijd. Het tijdperk waarin van Romaanse kunst wordt gesproken kunnen we stellen tijdens… Geschiedenis, Middeleeuwse schilderkunst, 02-10-2008

Egyptische kunst 10. Achnaton, revolutie in kunst en religie

Amenhotep IV, ook wel Achnaton, voerde het monotheïsme in; de dienst aan de zonnegod Aton. Naast deze revolutie op godsdienstig gebied, hervormde Achnaton ook de kunst. Die veranderde kunstrichting no… Geschiedenis, Egyptische kunst, 12-02-2008

Egyptische kunst 11: Karakteristieke eigenschappen

De Egyptische kunstenaar werkte voor het hiernamaals. Al zijn werk werd gedragen door de doodsgedachte. Hij streefde niet naar natuurgetrouwe weergave, maar naar volledigheid. Het dubbel kon dan tevre… Geschiedenis, Egyptische kunst, 15-02-2008

Egyptische kunst 12: Tegenstelling tot de Griekse kunst

Het verschil tussen Egyptische en Griekse kunst heeft als basis het verschil in denken over de betekenis van kunst. Welk doel wordt er met kunst gediend? Is het bedoeld voor de eeuwigheid, om degene d… Geschiedenis, Egyptische kunst, 15-02-2008
Schrijf mee!