Bvell » Specials » Egyptische kunst

Diverse aspecten van de oud-Egyptische kunst

Diverse aspecten van de oud-Egyptische kunst Weinig dingen zullen zo tot de verbeelding spreken als alles wat te maken heeft met de kunstuitingen van het oude Egypte: mysterieuze gangen in donkere piramiden; plechtig-statische beelden; de allesoverheersende doodsgedachte en wat niet meer. In deze special komen diverse kunstvormen ter sprake, in eenvoudig taalgebruik. Ik hoop dat scholieren en ook studenten hier onderwerpen kunnen vinden voor het maken van een werkstuk of het zien als een aanzet tot diepgaander bestudering van het gebodene.

De opzet van deze special

De special is opgebouwd uit veertien afzonderlijke artikelen, die telkens een ander facet van de Egyptische kunst voor het voetlicht brengen. De twee voorlaatste artikelen gaan over de verhouding tot kunstvormen van andere volkeren en andere tijden en het laatste artikel verschaft een summier overzicht van musea met oud-Egyptische kunst in ons land en in de ons omringende landen.

De opbouw

Algemene inleiding en oergeschiedenis

 • Algemene inleiding: versieringen, magie, voortbestaan van de ziel
 • Oergeschiedenis: ontstaan van de dynastieën, opgravingen, overal hetzelfde, de eerste Negada-cultuur, de tweede Negada-cultuur.

Overzicht van de dynastieën

 • Het historische tijdperk
 • Het Oude Rijk en het Eerste Tussenrijk
 • Het Middenrijk en het Tweede Tussenrijk
 • Het Nieuwe Rijk en het Derde Tussenrijk
 • De Latere Tijd

Verhouding tussen farao en volk

 • Vreemde overheersers
 • Farao
 • Absoluut heerser
 • Verantwoordelijkheid van de Farao
 • De dienstbaarheid van het volk
 • Beschermer van het recht
 • Het dodengericht
 • Wat heeft dit alles met de Farao van doen?

Bouw van de piramiden

 • De tijd van de piramidenbouw
 • Verhalen over de bouw van de piramiden
 • De oudste piramiden

De bedoeling van de piramiden

 • Waarom piramiden?
 • De oerwateren: Noen
 • De mummie en het dubbel; het graf als woning
 • In en om de piramide

Champollion en de steen van Rosette

 • De steen van Rosette
 • Jean-Francois Champollion

De mastaba's

 • Deur en schijndeur
 • Ka en Ba
 • De buitenzijde van de mastaba
 • In de grafkapel
 • In de grafkamer

De rotsgraven

 • Plunderingen
 • Exterieur en interieur van de rotsgraven
 • Vindplaatsen en veranderingen

De tempels

 • Architectuur
 • De indeling
 • Toegankelijkheid

Achnaton, revoltie in kunst en religie

 • Achnaton de revolutionair
 • De reactie op de religieuze omwenteling
 • Zoon van de zonnegod
 • De zonnehymne
 • Amarna-stijl

Karakteristieke eigenschappen

 • De doodsgedachte
 • Gebonden aan regels
 • Niet slechts wat men ziet; het afbeelden van personen; functie voor het hiernamaals.
 • Statisch karakter
 • De Grieks-Romeinse tijd

Tegenstelling tot de Griekse kunst

 • Verschil in denken
 • Techniek
 • Hiernámaals en hiernúmaals

Overeenkomst met Middeleeuwse kunst

 • Dienende kunst
 • Overeenkomst in technische uitvoering

Egyptologische musea buiten Egypte

 • Nederland
 • België
 • Duitsland
 • Denemarken
 • Oostenrijk
 • Groot-Brittannië
 • Italië

Egyptische kunst 10. Achnaton, revolutie in kunst en religie

Amenhotep IV, ook wel Achnaton, voerde het monotheïsme in; de dienst aan de zonnegod Aton. Naast deze revolutie op godsdienstig gebied, hervormde Achnaton ook de kunst. Die veranderde kunstrichting no…

Egyptische kunst 11: Karakteristieke eigenschappen

De Egyptische kunstenaar werkte voor het hiernamaals. Al zijn werk werd gedragen door de doodsgedachte. Hij streefde niet naar natuurgetrouwe weergave, maar naar volledigheid. Het dubbel kon dan tevre…

Egyptische kunst 12: Tegenstelling tot de Griekse kunst

Het verschil tussen Egyptische en Griekse kunst heeft als basis het verschil in denken over de betekenis van kunst. Welk doel wordt er met kunst gediend? Is het bedoeld voor de eeuwigheid, om degene d…
Egyptische kunst 13: Overeenkomst met Middeleeuwse kunst

Egyptische kunst 13: Overeenkomst met Middeleeuwse kunst

De Egyptische kunst en de kunst van de Middeleeuwen zijn beide dienend. Ze staan in het teken van het heilige, het goddelijke. Ook de technische uitvoering van een Middeleeuws schilderij vertoont grot…

Egyptische kunst 1: Algemene inleiding en oergeschiedenis

Wie aan Egypte denkt, denkt aan pyramiden, hiëroglyfen en Farao's. Veelal niet aan het magische wereldbeeld van de oude Epyptenaars en de van de dood-doortrokken religie en, daaraan direct verwant, de…

Egyptische kunst 2: Overzicht van de dynastieën

Om de kunst van het oude Egypte te kunnen begrijpen is het van belang iets van de geschiedenis te weten. Een overzicht van de dynastieën is daarom onontbeerlijk. Hoewel de onderliggende gedachte van d…

Egyptische kunst 3: Verhouding tussen farao en volk

De Egyptische koningen, de Farao's, konden niet naar willekeur regeren. Zij moesten zich houden aan de wetten van het land en de gevestigde tradities. Omdat zij als god gezien werden, zegen de Egypten…

Egyptische kunst 4: Bouw van de piramiden

De bouw van de piramiden stelt de mensheid voor veel vragen. Is het door slaven verricht of door opgeroepen arbeiders, in het kader van de dienstbaarheid ? Zijn de piramiden gestapelde mastaba's of ge…

Egyptische kunst 5: De bedoeling van de piramiden

De piramiden zijn koningsgraven. Deze koningsgraven hadden, qua vorm, een symbolische functie. Zoals de schepping uit Noen oprijst, rijst de wedergeboorte uit de dood. In het graf rustte de mummie, wi…

Egyptische kunst 6: Champollion en de steen van Rosette

Zonder Jean-Francois Champollion en zonder de steen van Rosette en -in mindere mate de obelisk van Philae- zou de kennis van het oude Egypte nooit die hoogte hebben bereikt die het thans heeft. Het is…

Egyptische kunst 7: De mastaba's

Niet alleen de piramiden waren graven, ook de mastaba's en rotsgraven waren als zodanig bedoeld. De mastaba's zijn de oudste graven van de Egyptische eenheidsstaat. Ze zien er uit als een afgeknotte p…

Egyptische kunst 8: De rotsgraven

De rotsgraven komen in tijd na de piramiden en de mastaba's. Ze dateren uit de latere dynastieën, vooral uit het Middenrijk. Ze hebben hun naam te danken aan het feit dat ze in de rotsen zijn uitgehou…

Egyptische kunst 9: De tempels

De tempel was de aardse woonplaats van de God. De koning zelf wijdde elke tempel in. De oudste tempels waren niet meer dan een hut; de grootste tempels stammen uit het Nieuwe Rijk, zoals de tempel van…
Gepubliceerd door Bvell op 07-08-2008. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.