Bvell » Specials » Kerkgeschiedenis
Bvell: Informatie van A tot Z

Kerkgeschiedenis; personen, momenten en stromingen

De geschiedenis van de kerk is de geschiedenis van mensen. Maar bovenal de geschiedenis van de weg die God met mensen gaat. Wie kennis neemt van de kerkgeschiedenis, verwondert zich over het feit dat er ondanks de mensen nog steeds een kerk bestaat.
In deze special behandelen we enkele hoofdmomenten, invloedrijke personen en stromingen die we in de geschiedenis van de kerk tegenkomen. We zijn ons er van bewust dat de selectie zeer beknopt is. In onze opzet zijn we geslaagd als de lezer een doorgaande lijn ontdekt van het prilste begin van de christelijke kerk tot nu toe.

Vooralsnog zijn de volgende artikelen beschikbaar: (zie onder)

Kerkgeschiedenis; theologische woordenlijst

Bij het lezen van theologisch getinte artikelen komt men vaak woorden tegen waarvan de betekenis niet duidelijk is. We hopen dat deze eenvoudige woordenlijst enig licht kan brengen. Veel begrippen bli…

Kerkgeschiedenis; het ontstaan van de christelijke kerk

Het Christendom dateert van iets na het begin van onze jaartelling. De grondlegger, Jezus van Nazareth, de zoon van God, is degene naar wie het Christendom genoemd is. Hij wordt immers ook Jezus Chris…

Kerkgeschiedenis: de Gnostiek en de dwaling van Marcion

Vanaf het ontstaan van de christelijke kerk ontstonden de dwalingen van binnenuit. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de Gnostiek, een stroming die zijn wortels waarschijnlijk al heeft vóór het on…

Waarom de Synode van Dordrecht?

Lang duurde het voor de Staten-generaal een synode bijeenriepen; de Synode van Dordrecht. Een kerkelijke vergadering die, met de nodige tussenpozen, duurde van november 1618 tot mei 1619. Eigenlijk ha…

De Nadere Reformatie

Na de Synode van Dordrecht (1618-1619) hadden velen in de kerk het idee dat de reformatie áf was. De Dordtse Synode zag men als het sluitstuk van de reformatie. Anderen vonden dat het nu pas ging begi…

De invloed van de Verlichting op de psalmberijming van 1773

In de middeleeuwen was elke wetenschapsbeoefening onderworpen aan theologische inzichten. De wetenschappelijke ontdekkingen werden alle aan de theologie getoetst en op grond daarvan waar of niet waar…

Pausin Johanna of Johannes Anglicus

Waar of niet waar; het blijft een hardnekkig gerucht: er is een vrouwelijke paus geweest. Ze moet als paus in het Vaticaan gezeteld hebben van 804 tot 806. Een flinke dwarsstraat geleden. Zoek dat nog…

De Afscheiding (1834)

De Franse Revolutie en de ideeën van de Verlichting hebben beide grote invloed gehad op het theologische klimaat. Leerde de Revolutie "geen God en geen meester", de Verlichting had een ereplaats inger…
Gepubliceerd door Bvell op 06-11-2009. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!