Bvell » Specials » Woordsoorten
Bvell: Informatie van A tot Z

Benoemen van woordsoorten of taalkundige ontleding

Als we over zinsontleding spreken onderscheiden we twee manieren: het benoemen van woordsoorten en het benoemen van zinsdelen. Vroeger respectievelijk genoemd (en deze benamingen zijn hier en daar nog gangbaar): taalkundige ontleding en redekundige ontleding.
In deze special bemoeien we ons met de moeilijkheden die kunnen ontstaan bij het benoemen van woordsoorten, of -anders gezegd- de taalkundige ontleding.
Daarbij is de gangbare methode: te beginnen bij het eerste woord van de te benoemen zin elk woord een naam geven.
Hier volgen enkele artikelen waarin elk van de woordsoorten besproken worden.
De artikelen waarin de woordsoorten aan bod komen, worden alfabetisch genoemd. De volgorde zegt dus niets over het meer of minder belangrijk zijn van een woordsoort
Bijvoeglijk naamwoord

Bijvoeglijk naamwoord

Het bijvoeglijk naamwoord wordt gebruikt om iets over een zelfstandig naamwoord te zeggen. Het deelt ons een eigenschap daarvan mee. Het bijvoeglijk naamwoord staat meestal vóór het zelfstandig naamwo…
De telwoorden in het Nederlands

De telwoorden in het Nederlands

Telwoorden kunnen een precies getal aangeven, een nummer of een volgorde in een reeks. We onderscheiden bepaalde en onbepaalde hoofdtelwoorden; bepaalde en onbepaalde rangtelwoorden. In dit artikel wo…
Het bijwoord in de Nederlandse taal

Het bijwoord in de Nederlandse taal

Het bijwoord zegt iets over een bijvoeglijk naamwoord, een werkwoord of een ander bijwoord. Soms geven ze iets te kennen over een hele zin.
Lidwoorden en zelfstandige naamwoorden

Lidwoorden en zelfstandige naamwoorden

In dit artikel wordt duidelijk gemaakt wat lidwoorden en zelfstandige naamwoorden zijn. Dit zijn woordsoorten. Woordsoorten kun je een naam geven, dat noemen we: woordsoorten benoemen. Vroeger werd da…
Over de werkwoorden in het Nederlands

Over de werkwoorden in het Nederlands

Werkwoorden zijn woorden die zeggen wat iemand doet of wat er gebeurt. Werkwoorden kunnen in verschillende vormen voorkomen. Zo spreken we over de infinitief, het voltooid deelwoord, het onvoltooid de…
Tussenwerpsels en voegwoorden

Tussenwerpsels en voegwoorden

Tussenwerpsels zijn uitroepen van (meestal) één woord. Ze kunnen weggelaten worden zonder dat de betekenis van de zin verandert. In dit artikel komen eerst de tussenwerpsels aan bod. Voegwoorden diene…
Voornaamwoorden

Voornaamwoorden

Bij deze woordsoortengroep onderscheiden we de volgende vormen: persoonlijke, bezittelijke, aanwijzende, vragende, onbepaalde en betrekkelijke voornaamwoorden. In dit artikel worden ze in deze volgord…
Voorzetsels in het Nederlands

Voorzetsels in het Nederlands

Voorzetsels zijn over het algemeen korte woorden die een plaats of een tijd aangeven. Ze vormen nooit zelfstandig een zinsdeel, maar alleen samen met een zelfstandig woord of een woordengroep.
Gepubliceerd door Bvell op 31-01-2012. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Nieuwe Nederlandse Spraakkunst. Dr.B.H. Erné en Dr. Jc. Smit, Groningen 1966
  • Artikelen "Onze Taal".
Schrijf mee!