Bvell » Mens en Samenleving
Bvell: Informatie van A tot Z
Artikelen 1 - 10 van 15 in de rubriek Mens en Samenleving

Mens en Samenleving

Bekende bijbelse namen

Veel voornamen die mensen dragen, komen uit de Bijbel. Vaak zijn de betekenissen van deze namen niet bekend, vandaar dat we enkele bijbelse namen de revue laten passeren. Bij elke naam volgt een korte… Religie, 02-04-2008

De Afscheiding (1834)

De Franse Revolutie en de ideeën van de Verlichting hebben beide grote invloed gehad op het theologische klimaat. Leerde de Revolutie "geen God en geen meester", de Verlichting had een ereplaats inger… Religie, 05-11-2009

De invloed van de Verlichting op de psalmberijming van 1773

In de middeleeuwen was elke wetenschapsbeoefening onderworpen aan theologische inzichten. De wetenschappelijke ontdekkingen werden alle aan de theologie getoetst en op grond daarvan waar of niet waar… Religie, 04-02-2009

De Nadere Reformatie

Na de Synode van Dordrecht (1618-1619) hadden velen in de kerk het idee dat de reformatie áf was. De Dordtse Synode zag men als het sluitstuk van de reformatie. Anderen vonden dat het nu pas ging begi… Religie, 14-01-2009

Gereformeerde leer en depressiviteit volgens Aleid Schilder

In 1993 verscheen vqn de hand van de psychologe Aleid Schilder, een nicht van Klaas Schilder, de man van de vrijmaking in 1944, een boek met als titel "Hulpeloos maar schuldig". Hierin benadrukt zij h… Psychologie, 27-01-2012

Gereformeerde leer en depressiviteit volgens Van Scheijen

In 1975 legde de Middelburgse psychiater J. D. van Scheijen het verband tussen de gereformeerde orthodoxie en depressiviteit. Veel van zijn patiënten waren lid van één der kerken waar een orthodox-ger… Psychologie, 26-01-2012

Gereformeerde leer en depressiviteit; antwoorden, pastoraat

In dit artikel wordt gepoogd om vanuit christelijk standpunt tot een antwoord te komen op de stelling dat de gereformeerde leer tot depressiviteit leidt. Eveneens enkele gedachten over behandeling van… Psychologie, 30-01-2012
Joodse wijsheid uit de Talmoed

Joodse wijsheid uit de Talmoed

In de erfenis der eeuwen ligt veel wijsheid opgetast. Ook hier geldt: dwaas is hij die zijn eigen geschiedenis versmaadt. In dit artikel vindt u zestig bijeen gesprokkelde spreuken uit de Talmoedische… Levensvisie, 28-12-2009

Kerkgeschiedenis: de Gnostiek en de dwaling van Marcion

Vanaf het ontstaan van de christelijke kerk ontstonden de dwalingen van binnenuit. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de Gnostiek, een stroming die zijn wortels waarschijnlijk al heeft vóór het on… Religie, 12-11-2008

Kerkgeschiedenis; het ontstaan van de christelijke kerk

Het Christendom dateert van iets na het begin van onze jaartelling. De grondlegger, Jezus van Nazareth, de zoon van God, is degene naar wie het Christendom genoemd is. Hij wordt immers ook Jezus Chris… Religie, 05-11-2008
Schrijf mee!