Bvell » Specials » Oorzaken depressiviteit
Bvell: Informatie van A tot Z

De gereformeerde leer en depressiviteit

De gereformeerde leer en depressiviteit Er zijn tal van oorzaken aan te wijzen van depressiviteit. In deze special komt het verband aan de orde tussen de gereformeerde leer en depressiviteit.
In deze special komen de opvattingen van de Middelburgse psychiater J.D. van Scheijen en die van de psychologe Aleid Schilder aan bod. Beiden suggereren dat de godsdienst -en dan met name de gereformeerde leer- een oorzakelijk verband houdt met depressiviteit. De opvattingen van Van Scheijen zijn voornamelijk uit enkele artikelen gedestilleerd; die van Aleid Schilder uit haar boek "Hulpeloos maar schuldig". Het afsluitende artikel bevat enkele vragen aan beiden en enkele aspecten die tijdens het pastoraat aan depressieve patiënten wellicht nuttig kunnen zijn.

Gereformeerde leer en depressiviteit volgens Van Scheijen

In 1975 legde de Middelburgse psychiater J. D. van Scheijen het verband tussen de gereformeerde orthodoxie en depressiviteit. Veel van zijn patiënten waren lid van één der kerken waar een orthodox-ger…

Gereformeerde leer en depressiviteit volgens Aleid Schilder

In 1993 verscheen vqn de hand van de psychologe Aleid Schilder, een nicht van Klaas Schilder, de man van de vrijmaking in 1944, een boek met als titel "Hulpeloos maar schuldig". Hierin benadrukt zij h…

Gereformeerde leer en depressiviteit; antwoorden, pastoraat

In dit artikel wordt gepoogd om vanuit christelijk standpunt tot een antwoord te komen op de stelling dat de gereformeerde leer tot depressiviteit leidt. Eveneens enkele gedachten over behandeling van…
Gepubliceerd door Bvell op 31-01-2012. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Hulpeloos maar schuldig. Aleid Schilder. Kampen 1993
  • Artikelen van J.D. van Scheijen
Schrijf mee!