Bvell » Specials » Middeleeuwse schilderkunst

Schilderkunst van Middeleeuwen en Renaissance

De schilderkunst van de Middeleeuwen staat ver van ons af, niet alleen voor wat betreft de tijd, maar ook ten opzichte van wat wij onder kunst verstaan. De kunst van de Middeleeuwen heeft voor ons iets ontastbaars, iets verhevens. Maar eveneens iets naïefs en ontoegankelijks. Dat laatste is niet verwonderlijk als we bedenken dat er een ons vreemde, niet meer te bevatten, denkwereld achterzit.

De opzet van deze special

In deze special komen diverse aspecten van de Middeleeuwse schilderkunst en die van de overgangstijd, de Renaissance, aan bod. Er worden onder andere enkele stromingen c.q. tijdperken besproken. We noemen daarvan De Karolingische tijd, de Ottoonse tijd, de Romaanse kunst en de kunst van de vroeg- en hoog-Renaissance. De special wordt geopend met een artikel dat belangrijke kenmerken en achtergronden van de Middeleeuwse schilderkunst belicht.
Bij deze stromingen hebben we enkele vertegenwoordigers gezocht, zonder daarbij de pretentie te hebben de voor die periode belangrijkste vertegenwoordigers te hebben gekozen.

In de loop der tijd zullen meer artikelen aan deze special worden toegevoegd.

De opbouw van deze special

U treft in deze special de volgende artikelen. Hieronder volgt per artikel een korte samenvatting. Wilt U het betreffende artikel lezen, klik dan op de balk onderaan waarin de naam van het artikel genoemd wordt.

Middeleeuwse schilderkunst; achtergronden

 • De functie van het schilderij
 • Kunst als dienares van de theologie
 • Voorgeschreven vormen
 • Kleurgebruik
 • Tijdsbesef

De Karolingische tijd; Middeleeuwse schilderkunst

 • Karolingische renaissance
 • Bloei van het culturele leven
 • Fresco's en mozaïeken
 • Handschriften
 • Scholen

Ottoonse kunst; Middeleeuwse schilderkunst

 • Ottoonse kunst
 • Otto I
 • Otto II
 • Otto III
 • Byzantium
 • Kenmerken Ottoonse schilderkunst
 • Reichenau
 • Boekverluchtingen (miniaturen)
 • Beroemde pronkhandschriften
 • Voorbeelden van miniatuurkunst
 • Scholen

De Romaanse kunst; Middeleeuwse schilderkunst

 • Algemene typering van de Romaanse schilderkunst
 • Fresco's
 • Boekverluchtingen
 • Paneelschilderingen
 • Draadschildering
 • Glasschilderkunst

Jan van Eyck, uitvinder olieverf; Middeleeuwse schilderkunst

 • Jan van Eyck
 • Overige werken
 • Nauwkeurige observatie
 • Tempera en olieverf
 • Overgangstijd

Fra Angelico; Middeleeuwse schilderkunst

 • Fra Angelico, 1387-1455
 • Zijn manier van werken
 • Enkele werken
 • Plaatsbepaling en karakteristiek

Jean Fouquet; Middeleeuwse schilderkunst

 • Jean Fouquet
 • Enkele bekende werken
 • Betekenis van Jean Fouquet

Albrecht Dürer; Middeleeuwse schilderkunst

 • Zijn leven
 • Zijn werk
 • Nog enkele bekende werken

Middeleeuwse schilderkunst; achtergronden

Kijken naar een middeleeuws schilderij behoeft voor ons enige oefening. Wij staan ver van de middeleeuwse wereld af. Het wereldbeeld van de middeleeuwer en zijn houding ten aanzien van de godsdienst z…

De Karolingische tijd; Middeleeuwse schilderkunst

In de tijd van Karel de Grote (768-814) kunnen wij nog niet spreken van schilderkunst op de manier waarop we dat gewend zijn: afbeeldingen op paneel of doek. In deze tijd hebben we voornamelijk te mak…

Ottoonse kunst; Middeleeuwse schilderkunst

Middeleeuwse schilderkunst heeft vele verschijningsvormen. Wel zijn er algemene kenmerken te noemen, maar elke periode heeft zijn eigen accenten. Zo spreken we van Karolingische kunst, Ottoonse kunst,…

De Romaanse kunst; Middeleeuwse schilderkunst

De Romaanse kunst wordt ruwweg gedateerd van de tiende tot de dertiende eeuw, althans voor wat betreft haar bloeitijd. Het tijdperk waarin van Romaanse kunst wordt gesproken kunnen we stellen tijdens…

Jan van Eyck, uitvinder olieverf; Middeleeuwse schilderkunst

De middeleeuwse schilderkunst kent vele stijlperioden, grofweg te verdelen in de hoofdstromingen Romaans, Gotisch en de periode van de Renaissance. Jan van Eyck wordt ingedeeld bij de Gotiek. Zijn man…

Fra Angelico; Middeleeuwse schilderkunst

De middeleeuwse schilder Fra Angelico is bekend geworden om zijn fijnzinnig realistische schildertrant en een ongeëvenaard koloriet. Op en top bleef hij middeleeuwer, voornamelijk voor wat betreft de…

Jean Fouquet; Middeleeuwse schilderkunst

Jean Fouquet, voor Nederlandse begrippen een vrijwel onbekende grootheid. In Frankrijk daarentegen geldt hij als de grootste middeleeuwse schilder van Franse bodem. Hij wordt gezien als een belangrijk…

Albrecht Dürer; Middeleeuwse schilderkunst

Albrecht Dürer was een veelzijdig kunstenaar. Om hem tot de middeleeuwen te rekenen gaat te ver. Zijn kunst vertoont geen trekken van de schilderkunst uit de romaanse en gotische periode. Hij is een e…
Gepubliceerd door Bvell op 04-11-2008. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.