Bvell » Specials » Nederlandse taal
Bvell: Informatie van A tot Z

Schrijvers, dichters, spreekwoorden, stijl,weetjes

Schrijvers, dichters, spreekwoorden, stijl,weetjes We worden door onze eigen taal nogal eens voor problemen gesteld. Te denken valt aan het spellen van de werkwoordsvormen, moeilijkheden met de juiste stijl van schrijven en spreken, enz. In deze special willen we een steuntje in de rug geven.
In deze special worden enkele facetten van de Nederlandse taal voor het voetlicht gehaald. Enkele schrijvers en dichters van vroeger en nu komen aan bod, de herkomst van spreekwoorden wordt achterhaald, wetenswaardigheden komen ter sprake. Ook zijn er boekbesprekingen beschikbaar. We hopen u op deze manier behulpzaam te zijn in studie of onderzoek voor uw plezier.
Over geld gesproken; de taal van de klinkende munt

Over geld gesproken; de taal van de klinkende munt

Niet alleen de Bijbeltaal en de scheepvaart zijn van invloed geweest op onze taal, het geld speelt ook een rol. Nederland was immers een handelsnatie. In dit artikel komt taalvorming -spreekwoorden en…

Anne de Vries (1904-1964)

Anne de Vries, de schrijver van onder andere "Bartje" en "Hilde", was een van de weinigen in het Nederlandse taalgebied die van zijn auteurschap kon leven. Van zijn boeken zijn er honderdduizenden ver…
De kat in de Nederlandse taal

De kat in de Nederlandse taal

De kat heeft niet alleen veel invloed in huis, ook in onze taal heeft hij zijn sporen getrokken. Veel spreekwoorden en zegswijzen hebben betrekking op de kat. Ook in de literatuur is hij prominent aan…
Kennen-kunnen? Liggen-leggen? Als-dan? Nooit geen?

Kennen-kunnen? Liggen-leggen? Als-dan? Nooit geen?

Dat het Nederlands voor wat betreft de spelling niet een van de gemakkelijkste talen is, mag bekend verondersteld worden. Ook stilistisch zijn er veel fouten aan te wjzen. In dit artikel zullen enkele…

Guido Gezelle, Vlaams priester-dichter (1830-1899)

Guido Gezelle ( 1 mei 1830 - 27 november 1899) was priester en dichter. Als geen ander heeft hij geprobeerd het Vlaams als volkstaal te promoten. Daartoe verzamelde hij zo veel mogelijk -soms eeuwenou…
De "lange ij" in de Nederlandse taal

De "lange ij" in de Nederlandse taal

In het Nederlands kennen we twee schrijfwijzen voor de klank "ei"("ij"). Hiernaast ziet U het ei. Meteen de juiste schrijfwijze van de klank. Hoe we dan aan de andere schrijfwijze komen? In dit artike…

Omdat-doordat; heb/ ben vergeten; blijkbaar-schijnbaar

Omdat, doordat, daardoor, daarom; het wordt nogal eens met elkaar verward. Vaak is het bij alles: omdat. En is het: ik ben vergeten of ik heb vergeten? Ook hierover zijn de regels vaak niet duidelijk.…
Gepubliceerd door Bvell op 14-12-2009. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!